cropped-logo_iktic_vzw1.jpg

Op deze pagina vind je een beknopte uitleg over palilalie. Wil je meer details over een onderdeel, dan kan je telkens extra informatie vinden door op de linkjes onderaan te klikken.

Palilalie of palilalia is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. Het is het dwangmatig herhalen van eigen woorden of zinnen of delen daarvan.
Meestal wordt de snelheid van spreken opgevoerd en het geluidsvolume verminderd, waardoor het verschijnsel soms lijkt op hakkelen of prevelen. Wanneer woorden of zinnen van anderen worden herhaald, spreekt men van echolalie.
Palilalie kan een teken zijn van hersenbeschadiging. Het verschijnsel doet zich ook vaak voor bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette en de ziekte van Parkinson, maar komt bijvoorbeeld ook voor bij schizofrenie en autisme.

Bron: wikipedia


Lees hier meer over de verschillende symptomen, tics, coprolalie, echolalie, palilalie.