cropped-logo_iktic_vzw1.jpg

Op deze pagina vind je een beknopte uitleg over coprolalie. Wil je meer details over een onderdeel, dan kan je telkens extra informatie vinden door op de linkjes onderaan te klikken.

Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt ten onrechte vaak gebruikt als synoniem voor coprolalie. Deze tic is wellicht de meest bekende, maar zeker niet de meest voorkomende tic. Coprolalie is eerder zeldzaam en komt maar bij 5-10% van de patiënten voor.

Coprolalie of coprolalia (Grieks, letterlijk poep praten) is een begrip uit de psychologie en psychiatrie. Het is het onvrijwillig uiten van schokkende woorden, zoals vloeken, obscene, seksistische of racistische taal. Het verschijnsel treedt voornamelijk op als symptoom van het syndroom van Gilles de la Tourette.
Vaak wordt coprolalie gezien als het belangrijkste kenmerk van tourette, maar in de praktijk komt het verschijnsel slechts voor bij een minderheid van de mensen met Tourette en is het meestal ook nog tijdelijk. Coprolalie hangt ook samen met de hoeveelheid stress die een Touretter ondervindt.

Vaak wordt gedacht dat de ongepaste uitingen een onderliggende mening weerspiegelen, maar ook dit is lang niet altijd het geval.

Waarschijnlijk is coprolalie erop gericht om een sociale reactie uit te lokken en de manier waarop is voor de patiënt zelf vaak nog pijnlijker dan voor de omgeving. Het is dan ook van belang dat de omgeving met de aandoening leert omgaan om te voorkomen dat de patiënt in een sociaal isolement terechtkomt.
Soms maakt de patiënt ook obscene gebaren. Dit wordt copropraxie genoemd.

Bron: wikipedia


Lees hier meer over de verschillende symptomen, tics, coprolalie, echolalie, palilalie.