cropped-logo_iktic_vzw1.jpg

De eerste tics manifesteren zich meestal rond het vijfde levensjaar. Het meest voorkomende eerste symptoom is een enkelvoudige motorische tic als vlug oogknipperen of een trek aan de mond. Later komen daar enkelvoudige vocale tics bij als snuiven en keelschrapen. De tics nemen vaak geleidelijk toe en worden uitgebreider en complexer. Ook kunnen er ticvrije periodes zijn.

Het hoogtepunt in aantal en frequentie van de tics ligt tussen het achtste en twaalfde jaar. Bij tachtig procent van de mensen met Tourette nemen de tics gedurende de adolescentie af.

Rond het achttiende jaar zijn de tics in hevigheid en aantal afgenomen. Wat overblijft is meestal levenslang, net als de bijkomende verschijnselen zoals impulsiviteit of dwangverschijnselen.

Bij een kleine groep blijven de tics onverminderd bestaan.

(Bron: Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette)

 


Lees hier Hoe de diagnose van Tourette verloopt.

Lees hier Waar je terecht kan voor het stellen van een diagnose.

Lees hier hoe Tourette kan Verlopen

Lees hier Wat te doen na een diagnose