cropped-logo_iktic_vzw1.jpg

Niet iedereen met een tic heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. De diagnose van dit syndroom wordt door een neuroloog of psychiater gesteld.  De tics moeten ontstaan zijn voor het achttiende levensjaar en men heeft minstens 2 motorische tics en 1 vocale tic. Deze hoeven niet noodzakelijk tegelijkertijd aanwezig te zijn. De tics moeten minstens 1 jaar aanhouden. Ook mogen de tics niet het gevolg zijn van middelen-gebruik (bijvoorbeeld cocaïne) of een algemene medische conditie (zoals een beroerte, de ziekte van Huntington of encephalitis).

Tics hebben betekent dus niet onmiddellijk dat je ook Tourette hebt. Er bestaat een duidelijke onderverdeling in verschillende ticstoornissen zoals onderstaande tabel aangeeft.

TicstoornisDSM-IV-TR-criteria
 Passagère ticstoornisEnkelvoudige of multipele motorische en/of vocale tics.
Tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag gedurende tenminste vier weken, maar niet langer dan twaalf aaneengesloten maanden.
 Chronische motorische  ticstoornisEnkelvoudige of multipele motorische tics.
Tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan een jaar.
Geen ticvrije periode langer dan drie aaneengesloten maanden.
 Chronische vocale tic  stoornisEnkelvoudige of multipele vocale tics.
Tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan een jaar.
Geen ticvrije periode langer dan drie aaneengesloten maanden.
 Syndroom van Gilles de la  TouretteMultipele motorische en een of meer vocale tics zijn op een bepaald moment van de ziekte aanwezig, maar niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd.
Tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan een jaar.
Geen ticvrije periode langer dan drie aaneengesloten maanden. (in de nieuwe, niet kritiekloze, DSM-V is deze voorwaarde verdwenen)

Lees hier meer over Tics.

 


 

Lees hier Hoe de diagnose van Tourette verloopt.

Lees hier Waar je terecht kan voor het stellen van een diagnose.

Lees hier hoe Tourette kan Verlopen

Lees hier Wat te doen na een diagnose