WAT IS MEDCAN VZW?

MEDCAN vzw is de nationale belangenvereniging voor medicinale cannabis in België. Wij verenigen patiënten, artsen en beleidsmakers. Bij ons staat de patiënt centraal. Er wordt dan ook vanuit MEDCAN vzw alles aan gedaan om patiënten te sensibiliseren en artsen van correcte informatie te voorzien, zodat zij hun patiënt optimaal kunnen begeleiden in een behandeling met medicinale cannabis.

MEDCAN vzw bestaat sinds februari 2015 en is ontstaan vanuit de nood voor de patiënt die zich wegens geen beter alternatief, via de illegale markt moest bevoorraden. Sinds januari 2016 is MEDCAN vzw opgenomen in de werkgroep “medicinale cannabis” van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Op regelmatige basis wordt er samen gezeten met vertegenwoordigers van het FAGG en FOD Volksgezondheid om de situatie aangaande medicinale cannabis vanuit het praktisch werkveld in België te monitoren, te evalueren en indien nodig bij te sturen. Zo probeert MEDCAN vzw vanuit het perspectief van de patiënt te wegen op het beleid rond medicinale cannabis.

 TOURETTE EN MEDICINALE CANNABIS.

Op 2 jaar tijd heeft MEDCAN vzw ruim 600 patiënten verder kunnen helpen met informatie rond medicinale cannabis en een arts die hen begeleidt en opvolgt. Er zijn in ons land behoorlijk wat patiënten die aan het syndroom van Gilles de la Tourette lijden (ongeveer 100.000). Een deel van deze patiënten gebruikt al medicinale cannabis om hun tics te verminderen en gedragsproblemen geassocieerd met Tourette aan te pakken. Tourette is volgens de onderzoeken van Duitse specialiste Kirsten Muller-Vahl een legitieme indicatie om een behandeling met medicinale cannabis op te starten. Dit is niet verwonderlijk aangezien deze patiënten vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd en veelal zware medicatie voorgeschreven krijgen, die matig of soms zelfs niet blijkt te werken en bovendien voor heel wat neveneffecten kan zorgen. In veel gevallen kunnen patiënten na opstarten met medicinale cannabis, onder begeleiding van hun arts, hun overige medicatie afbouwen. Een recente longitudinale studie, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA), bekeek de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van medicinale cannabis op ruim 20 jaar en kwam tot de conclusie dat het correct gebruik van medicinale cannabis op de lange termijn geen nadelige effecten had op de gezondheid van de patiënt, buiten een slechtere mondhygiëne (geassocieerd met het roken van cannabis). Medicinale cannabis kan voor ‘Touretters’ een oplossing zijn, wanneer conventionele medicatie niet het gewenste effect heeft. Ook voor Tourette Plus (Tourette in combinatie met ASS en ADHD) wordt medicinale cannabis al voorgeschreven. Een pakkende getuigenis van een minderjarige en meerderjarige Touretter, kan je terugvinden in het verhaal van Bo en Femke.

HOE WERKT MEDCAN VZW?

Patiënten die denken dat zij in aanmerking te komen voor medicinale cannabis, kunnen zich via onze website eenvoudig registreren en een intakegesprek met MEDCAN vzw vastleggen. Op dit intakegesprek wordt met de patiënt een eenvoudige en korte vragenlijst ingevuld. Dit dient om het dossier aan te leggen. Dit dossier wordt voorgelegd aan de arts van onze medische raad, die een adviesverslag naar de arts van de patiënt zal opstellen. Dit advies kan negatief of positief zijn. Het is belangrijk dat de arts van de patiënt een advies krijgt van een collega-arts, zodat hij/zij op een deskundig oordeel kan vertrouwen. De kosten voor deze intake zijn eenmalig en bedragen 50 euro ( 25 euro voor de dossiers- en administratiekosten, 25 euro voor de consultatie).

Bij een positief adviesverslag van onze medische raad kan de arts van de patiënt een voorschrift maken voor medicinale cannabis (de correcte soort, toedieningsmethode en dosering). Indien de eigen arts toch geen voorschrift wilt schrijven, kan de patiënt contact opnemen met MEDCAN vzw om doorverwezen te worden naar een andere arts die ervaring heeft in de materie; voor een tweede opinie. Momenteel zijn er minstens 200 artsen en specialisten die regelmatig medicinale cannabis voorschrijven. Eens de patiënt een voorschrift heeft, kan een jaarlijks lidmaatschap bij MEDCAN vzw worden aangevraagd. Het lidmaatschap heeft veel voordelen voor de patiënt (o.a. juridische bijstand) en is er om de patiënt verder te beschermen en zijn belangen te behartigen. Meer over de voordelen van het lidmaatschap kan je HIER vinden.

TOCH UITKIJKEN MET MEDICINALE CANNABIS?

Tegenwoordig worden naïeve patiënten vaak misleidt door aanbieders van zgn. “CBD-olie”. Deze vorm van cannabisproducten worden gemaakt van het afval van de industriële hennepplant en worden niet gecontroleerd op kwaliteit (ook al beweert men vaak het tegendeel). Belgische patiënten mogen ook niet vergeten dat het bezit van deze ‘internetolie’ absoluut niet legaal is, ook al zit hier geen THC (het primaire psychotrope bestanddeel van de cannabis) in. Meer informatie hierover kan je HIER terugvinden. Laat je niet vangen en vraag altijd professioneel advies en gebruik medicinale cannabis onder begeleiding van een arts. CBD-olie zal niet helpen om de tics geassocieerd met Tourette te verminderen!