cropped-logo_iktic_vzw1.jpg

Druk, impulsief en onrust. (ADHD)
Touretters hebben vaak last van onrust en beweeglijkheid. Als deze onrust en beweeglijkheid sterk aanwezig is en samengaat met aandachtsproblemen kan er sprake zijn van ADHD.

Dwang en drang (OCD)
Tourette gaat ook vaak gepaard met dwang en drang. Soms is het heel moeilijk het verschil te zien tussen dwang of een tic. Het grootste verschil tussen OCD en dwang/drang bij Tourette is dat er bij OCD erge angst gepaard gaat met het uitvoeren van het dwangritueel en bij Tourette heb je eerder het idee de deurknop te moeten aanraken tot het goed voelt. Men noemt dit ook wel de “Not-Just-Right-Feeling”.

Sociale problemen
Wanneer er sprake is van een verstoorde sociale ontwikkeling kan er sprake zijn van een autismespectrumstoornis (ASS). ASS gaat gepaard met problemen bij contacten leggen met anderen. Iemand met ASS voelt niet wat er sociaal gepast is. Tourette en ASS komen vaak samen voor.

Woedeaanvallen
Bij Touretters komen de prikkels in grote hoeveelheid allemaal samen binnen. Touretters hebben moeite om deze prikkels te filteren. Dit kan leiden tot een overdosis prikkels en daarop reageert men dan met een woedeaanval. Touretters hebben nauwelijks controle over deze woedeaanvallen.

Slaapproblemen
Touretters hebben meestal moeite met inslapen. Ze slapen onrustig in en hebben het moeilijk om de gedachten te laten rusten.

Spraak-,lees en schrijfproblemen
Stotteren en hakkelen komen vaker voor bij mensen met een ticstoornis dan bij mensen zonder ticstoornis. Door vocale tics kan het moeilijk zijn om zinnen vlot uit te spreken. Dwang/drang zorgt er dan terug voor dat men bepaalde woorden van de zin opnieuw moet zeggen. Touretters hebben ook problemen met de fijne motoriek waardoor hun handschrift moeilijk leesbaar is. Bij het lezen kunnen Touretters ook last ervaren, door het constant knipperen met de ogen of door woorden een aantal keer te moeten herlezen.

Depressieve en angstige gevoelens
Touretters hebben vaker last van angsten en depressieve gevoelens. Dit kan het gevolg zijn van de hinder die men ervaart bij het Tourette syndroom. Als de Touretter geplaagd en uitgelachen wordt vanwege de tics kan dit leiden tot schaamte, minderwaardigheidsgevoelens en isolement.


Klik hier om terug te keren naar Tourette-Plus.

Lees hier meer over nog andere stoornissen.