Iktic Tourettevereniging België vzw is op korte tijd uitgegroeid tot een vereniging voor en door mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet om mensen met Tourette te ondersteunen op diverse wijzen.

Heden ondergaat Iktic een crisis waarin de identiteit van onze vereniging in vraag gesteld wordt. Het spijt ons dat dit voor de nodige onrust heeft gezorgd. Wij hadden dit graag met de nodige zorgvuldigheid intern uitgeklaard gehouden.

Na onze Bijzondere Algemene Vergadering van 12 november 2017, waarvoor alle effectieve leden zoals genoemd in het Belgisch Staatsblad uitgenodigd werden, komen wij met een uitgesproken meerderheid tot de volgende conclusie:
Wegens dwingende redenen en in het belang van onze vereniging en haar leden, zijn wij genoodzaakt om ons bestuur te hervormen.

Concreet betekent dit dat vanaf nu Pieter Danckaert verkozen is tot waarnemend voorzitter tot aan de volgende Algemene Vergadering. Ook de maatschappelijke zetel zal vanaf nu tijdelijk gevestigd zijn bij de heer Danckaert.

Uit respect voor alle reeds geleverde inspanningen van alle betrokken personen, wensen wij verder geen vuile was buiten te hangen. Wij hopen oprecht dat dit in alle sereniteit ook door jullie gerespecteerd zal worden.

Vanwege Iktic Tourettevereniging België vzw